KURUMSAL

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

DOĞANAY GIDA olarak insan sağlığı için güvenilir gıdalar üretmek amacıyla;

Üretimlerimizde hammadde temininden tüketiciye kadar oluşacak gıda güvenliği ile ilgili tüm riskleri önceden belirleyip yok etmek;

Çalışanlarımıza; Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürdürülesinin temeli olan sorumluluk bilincini ve inancını eğitim faaliyetleri ile aşılamak;

Üretimlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir gıda güvenliği riski durumunda riski en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp acilen uygulamak;

Teknolojik gelişmeler paralelinde eğitimli ve bilinçli çalışanlarla, üretimlerimizin hijyenik koşullarda, yasalara ve gıda mevzuatına uygun olarak yapılarak gıda güvenliğinin garanti altına alınacağını ve sürekli iyileştirileceğini taahhüt ederiz.