KURUMSAL

KALİTE POLİTİKASI

Müşteri ve Pazar ihtiyaçlarına duyarlı olmak,

Müşteri memnuniyetini ve güvenini sürekli temel ilke edinmek,

DOĞANAY GIDA A.Ş. olarak, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevreye değer veren bir yaklaşımla üretim yapmak,

Politikalarını, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, diğer tüm ilgili taraflara duyurmak, yayınlamak ve ilgili taraflarda kalite yönetim bilincini oluşturmak,

Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak, tüm kaynakları sağlamak,

Sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi sağlamak ,

Başta üst yönetim olmak üzere proseslerinin tamamında liderlik ve farkındalık olgusunu ön planda tutarak, tüm çalışanların katılımı ile ürün ve hizmetlerini en kaliteli şekilde müşteriye sunmak ,

İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek şekilde yasal ve özel şartlara uygun araştırmalar yaparak, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini bütünü ile karşılamak,

Risk temelli düşünce yapısı ile çalışmalar yaparak proseslerde stratejik hedefler belirlemek,

Çalışanlarının DOĞANAY GIDA A.Ş. ailesinin ortamı içerisinde huzurlu ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

Tüketici ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayacak şekilde güvenilir gıda ürünleri sunarak, bir mega gıda markası olmak, kalite politikamızdır.