Hakkımızda

Doğanay olarak 1960’lı yıllarda başladığımız tarımsal faaliyetlerimizle beraber geleneksel fermente lezzetleri, Türk ve dünya sofralarına kazandırmayı milli bir görev olarak bildik. 1997 yılında üretime açtığımız Adana’daki modern ve son teknoloji ile donatılmış 40.000 metrekare alana sahip üretim tesislerimizde şalgam, sirke & sos, meyve suyu üretimimize, kalite ve lezzet prensibimizden ödün vermeden devam ediyoruz.

Şalgam yolculuğumuza, Adana’da doğan bu efsane lezzeti tüm Türkiye’ye tanıtmak için çalışarak başladık.  60 yıla yakındır verdiğimiz emek ve alın teri, bizleri Türkiye’de şalgam denince akla gelen ilk marka ve pazarın açık ara lideri olmamızla ödüllendirdi.

En büyük gurur kaynağımız; Adana yöresine ait geleneksel şalgamı tüm Türkiye’ye sevdirmiş olmak... Tüketicilerimizin gönlünde taht kurmamızı, kurulduğumuz günden bu yana geleneksel reçetelere sadık kalarak gerçekleştirdiğimiz üretimimizde lezzet ve kalitedeki tutarlılığımızı korumaya borçluyuz.

Kalite ve lezzetteki tutarlılığımızın çok önemli bir sebebi daha var. Tohumdan başlayan tarımsal faaliyetlerimizde, yaptığımız Ar-Ge çalışmalarında ve sözleşmeli tarım iş birliklerimiz sayesinde hem ülkemizin verimli topraklarının değerini biliyor, hem de çiftçilerimize destek oluyoruz.

Türkiye’nin 81 ilinde 150 bayimiz ve iş ortaklarımız ile yaklaşık 150 bin noktaya hizmet vererek ürünlerimizi 7’den 70’e tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa’da yaklaşık 40 ülkeye erişerek, Anadolu’nun bu eşsiz geleneksel fermente lezzetlerinin dünya mutfaklarında da yer alması için çalışıyoruz.

İlk ticari ürünümüz olan şalgamla beraber ürün ailemiz zamanla büyüdü ve genişledi. Kaliteyi ve güvenliği ön planda tutan yenilikçi ve çevreye duyarlı üretim tesisimizde ürettiğimiz elma, üzüm ve balsamik sirke çeşitlerimiz, nar ekşimiz, limon sosu ve suyumuz, acı biber sosumuz, limonatamız gibi ürünlerimize son olarak 2022 yılında tüm Türkiye’nin sevdiği geleneksel fermente içecek olan turşu suyumuzu ekledik. Böylece şalgamdan sonra fermente içecekler pazarında ikinci bir büyük kategori inşa etmiş olduk.

Ürünlerimizi tüketicilerimize ulaştırırken, taviz vermediğimiz kaliteli, hijyenik, güvenli üretim ve hizmet anlayışımızı uluslararası kurumların denetimine açarak tescil ettiriyoruz. Bugün tesislerimizde tüm süreçler, güvenli gıda üretimi ve kalite yönetim sistemlerini içeren ISO 22000, ISO 9001, HACCP, FSSC 22000, Dünya Helal Birliği ve TSE COVID 19 Güvenli Gıda Üretim standartları doğrultusunda işliyor. Sadece üretimde değil, çiftçilerimizden temin edilen meyve ve sebzeden başlayarak sofralara ulaşana kadar tedarik zincirinin tüm aşamalarında gıda güvenliğinden hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Böylece en önemli taahhüdümüz olan “topluma güvenli gıdalar sunma” görevimizi de yerine getirmiş oluyoruz.

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Anadolu’nun çiftçileri ile ele ele vererek yüzlerce yıllık mirasımız olan geleneksel fermente lezzetlerimizi sofralara taşırken 7’den 70’e tüm paydaşlarımıza değer katan bir marka olmaya ve bu lezzetlerin dünya mutfaklarında da yer alması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Değerlerimiz

Profesyonellik

Profesyonelliğimizi tedarik zincirinin en başından, sofraya kadar taşıyoruz.

Saygı

İşimize saygı duyuyor ve her gün saygı ile işimize başlıyoruz.

Yenilikçilik

Türkiye’nin en yenilikçi ürünlerini sağlıklı bir şekilde sizlere sunuyoruz.

Ahlak

Tedarikçilerimize ve tüketicilerimize ahlaki değerlerimize sahip çıkıyoruz.

Çevresel Duyarlılık

Çevreye saygı ve duyarlılığı ön planda tutuyoruz.

Müşteri Odaklılık

Her ürünümüzde sağlık ve doğallığı ön planda tutarak müşterilerin odağına göre üretim yapıyoruz.

Ödüller & Sertifikalar

EurAsia Certification

TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi

Sor Certification

Dünya Helal Birliği

AR-GE Politikamız

Doğanay Ar-Ge, Ar-Ge felsefesini tüm şirket bünyesinde katma değer yaratılan bütün işlere yayma stratejisiyle çalışmalarına devam etmektedir. Mevcut portföyündeki ürünlerin geliştirilmesi/iyileştirilmesi, yeni ürünlerin tasarımı, maliyet iyileştirici projeler ulusal ve uluslararası rekabette fark yaratacak şekilde Ar-Ge tarafından yönetilmektedir. Tüm değer zincirinde inovasyon temelli yaklaşımlarla tüketicilere ve ülke ekonomisine değer katma vizyonuyla hareket etmektedir. Bu süreçler yönetilirken gıda regülasyonlarına uygun formülasyonlar geliştirmek ve global mevzuatları takip etmek başlıca sorumlulukları arasındadır.

Yarattığı katma değer sayesinde sadece ekonomi temelli kazanımlar değil aynı zamanda tüketici ve toplum sağlığına katkı sunacak modeller geliştirme de öncelikleri arasındadır.

Doğanay Ar-Ge, değişkenlikleri ortadan kaldırmaya odaklı, katma değer yaratmayan israf kaynaklarını ortadan kaldırma bilinciyle ve istatistiksel analiz araçlarını işlerine adapte ederek ürün ve proses geliştirme çalışmalarına adanmıştır.

Geliştirdiği ticari sır, patent veya faydalı modellerle yurt içi ve ihracat pazarlarında rekabetçi ticaretin gelişmesine destek vermektedir.

Dünyadaki ürün trendlerini takip ederek, bilimsel yayınlara ulaşım sağlayarak, üniversite ve bilim kuruluşları ile kurduğu iş birlikleri ve sektörel STK’larla koordinasyon çerçevesinde geliştirdiği projelerle liderliğini yaptığı alanlarda inovatif ürünlerle çalışmalarına devam etmesi Doğanay Ar-Ge’nin başlıca sorumluluklarındandır.

Gıda Güvenliği Politikamız

DOĞANAY GIDA olarak insan sağlığı için güvenilir gıdalar üretmek amacıyla;

 • Gıda tedarik zinciri olarak tarladan sofraya kadarki tüm süreçle ilgili olası tüm riskleri risk analizleri ile belirleyip önlemek veya önlem planlarını oluşturmak,
 • Çalışanlarımıza; Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürdürülmesinin temeli olan sorumluluk bilincini ve inancını eğitim faaliyetleri ile aşılamak,
 • Üretimlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir gıda güvenliği riski durumunda riski en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp acilen uygulamak,
 • Teknolojik gelişmeler paralelinde eğitimli ve bilinçli çalışanlarla, üretimlerimizin hijyenik koşullarda, insan sağlığını önceliklendiren, ulusal ve uluslararası gıda mevzuatlarına uygun olarak yapılarak gıda güvenliğini garanti altına almak ve sürekli iyileştirmek.

Kalite Politikamız

 • Tüketici ve pazar ihtiyaçlarına duyarlı olmak ve kaliteli ürünler üretmek, 
 • Tüketici memnuniyetini ve güvenini sürekli temel ilke edinmek,
 • DOĞANAY GIDA A.Ş. olarak, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevreye değer veren bir yaklaşımla üretim yapmak,
 • Politikalarını; çalışanlarına, tüketicilerine, tedarikçilerine, diğer tüm ilgili taraflara duyurmak, yayınlamak ve ilgili taraflarda kalite yönetim bilincini oluşturmak,
 • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardının şartlarına uygun hareket etmek, sürekli iyileştirmeye ve geliştirmeye katkı sağlamak için kalite geliştirme araçlarından istifade etmek,
 • Başta üst yönetim olmak üzere proseslerinin tamamında liderlik ve farkındalık olgusunu ön planda tutarak, tüm çalışanların katılımı ile ürün ve hizmetlerini en kaliteli şekilde tüketiciye sunmak,
 • Paydaşların ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek şekilde yasal ve özel şartlara uygun araştırmalar yaparak paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini bütünü ile karşılamak,
 • Risk temelli düşünce yapısı ile çalışmalar yaparak proseslerde stratejik hedefler belirlemek,
 • Çalışanlarının DOĞANAY GIDA A.Ş. ailesinin ortamı içerisinde huzurlu ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Tüketici ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayacak şekilde, alanında lider marka olma sorumluluğuyla güvenilir gıda ürünleri sunmak kalite politikamızdır.

Çevre Politikamız

 • Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. yaptığı tüm faaliyetler kapsamında doğa ile uyum içinde yaşamayı felsefe edinmek,
 • Çevre ile ilgili tüm mevzuatları ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak,
 • Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda, minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yapmak,
 • Kirliliği kaynağında tespit etmek ve kirliliği en aza indirmek,
 • Çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak için çalışanlarımıza sürekli eğitimler vermek,
 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve resmi kurumlarla iş birliği yaparak çevre performansımızı arttırmak,
 • Faaliyetlerimizin tamamında insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürünleri kullanmak,
 • Küresel iklim değişikliğine yol açan fosil yakıtlar yerine alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasının sağlanarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına önem vermek,
 • İnsana ve çevreye değer vermek, faaliyetlerinden kaynaklanan karbon salınımını azaltan uygulamaları hayata geçirerek, doğal kaynakları verimli kullanmak ve çevre kirliliğini azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken etik davranışı desteklemek ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak,
 • Kaynak tüketimimizi azaltacak geri dönüşüm uygulamaları geliştirilmesi, daha hafif ya da tamamı geri dönüştürülebilir ambalaj malzemeleri üretilmesi için tedarikçilerimizle birlikte çalışır, sürdürülebilir ambalajlama çalışmalarımızla sektörümüzde öncü olmak.